Image

Wat wij geloven

“Eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alle zaken.” ( Rupertus Meldenius)

Relatie 

Als volgelingen van Jezus zijn we enthousiast over Hem. Hij boeit ons, inspireert ons. Maar vooral: Hij brengt ons terug bij de bron van het Leven, bij zijn Vader. Hij maakt alles goed. Hij brengt ons in relatie met de Eeuwige.

Fundering

Daarin staan we op de schouders van vele generaties voor ons, al 2000 jaar lang. We willen ons daarom niet laten meenemen door de waan van de dag, maar staan qua theologie en ethische keuzes op de basis van de eerste generaties christenen die hun geloof hebben beleden in de Geloofsbelijdenis van Nicea en Athanasius. En niet te vergeten de Apostolische Geloofsbelijdenis. In onze tijd houden we ons aan de Geloofsbelijdenis van de Evangelische Alliantie en herkennen ons in de New City Catechism.

Waarden

1
Missie
We willen primair groeien door externe groei van mensen die nog niet binnen zijn gekomen in het Koninkrijk van God. Christenen uit de kerken zijn welkom, mits ze mee gaan doen met die missie en dit in goed overleg met hun huidige kerk gaat. Deze missie geven we vorm met daden en woorden.
2
Intercultureel
We staan open voor de veelkleurigheid van onze stad, waar iedereen welkom is en we die zo veel mogelijk in onze kerken weerspiegeld zien worden. Daarnaast staan we open voor alle lagen van de bevolking.
3
Discipelschap
Ons belangrijkste doel is mensen helpen Jezus te volgen op alle terreinen van hun leven door met Hem en elkaar verbonden te leven.
4
Vermenigvuldiging
We geloven dat in Gods Koninkrijk alles vermenigvuldigbaar is. Daarom zoeken we voortdurend naar wegen om discipelen, communities, leiders en kerken op een gezonde manier te vermenigvuldigen.
5
Evangelie
We willen in alles dat wat God voor, in en door ons doet centraal stellen. Het gaat niet om onze menselijk ‘doen’. We leven en rusten in het ‘gedaan’ van Jezus, waar vandaan we zelf door zijn Geest geïnspireerd worden het goede te doen. We laten ons nooit terug brengen onder de Wet en leven in de vrijheid van het Evangelie
Image